Tłumaczenia - angielski

Data pl v0.2 - by KESS  Dzis jest poniedziałek, 18 lutego 2019 r. 49 dzień roku
 
Główna
Cennik
Próbka
 

Próbka

Kontakt


Wykonuję tłumaczenia zarówno dla osób prywatnych jak i firm.

Oto próbka moich umiejętności:

Kraina ta ma bogatą i nadzwyczaj oryginalną historię. Sięga ona czasu, kiedy to ponad pięćset milionów lat temu niespokojna kraina zaczęła tu tworzyć pierwsze góry na europejskim kontynencie. Na przestrzeni wielu epok formował się ich kształt, wielokrotnie zalewało je morze pozostawiając wapienne osady – dzisiejsze bogactwo tej ziemi – a w nich pieczęcie prastarych stworzeń, jakie tu przedtem żyły.

Charakter gospodarczy tego powiatu pozostaje w ścisłym związku z jego zasobami surowców mineralnych. Wraz z początkiem rozwoju przemysłu nasiliło się zainteresowanie rudami i minerałami. Rejon ten stawał się bogaty w zasoby m.in.: rud żelaza, miedzi, ołowiu, cynku, srebra, złóż wapieni, kwarcytów. Ślady dawnej eksploatacji pozostały w postaci szybów, sztolni, wyrobisk lub budowli (liczne kościoły).

 **************************************************

This region has a rich and exceptional history. It dates back to the times when over five hundred million years ago the restless land began to form here the first mountains on the European continent. Over the centuries was formed their shape, many times they were flooded by the sea leaving limestone deposits – today’s richness of that region – with the seals of primeval creatures, which once lived here.

The economic nature of this County is closely linked to its natural resources. Along with the beginning of the industrial development the interest on ores and minerals increased. This region became rich in deposits of iron ores, copper, lead, zinc, silver, limestone and quartz. Shafts, adits, workings and buildings (numerous churches) are the traces of the former extraction of minerals.

Ponadto doskonale opanowałam terminy komputerowe i techniczne.

Jeśli chcesz być obsłużony/obsłużona szybko, tanio i rzetelnie wypełnij formularz obok i dołącz ewentualnie plik do tłumaczenia. Dziś odpiszę względem kosztu i terminu wykonania tłumaczenia.


faks::(041)24-38-555
 

Tłumaczenia w obu kierunkach:
angielski -> polski
polski -> angielski
min 3 strony

 

Formularz kontaktowy

Imię
Email
Wiadomość
Możesz załączyć dowolny plik  np: doc xls pdf jpg png txt .. inne
 

 

Copyright @2005, Tlumaczenia.ekonometria.Com (R)


Statystyka i Ekonometria | Tłumaczenia angielski | Ekonometria |